MartinHajek
MartinHajek

Martin Hájek


Martin je zaměstnancem nově vzniklého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zde na oddělení vzdělávání a cvičení pracuje jako designer a specialista na osvětu a distanční vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pravidelně se účastní osvětových přednášek na školách po celé ČR. Je technickým spoluautorem projektu „Digitální stopa“ a v současnosti pracuje na dokončení nově vznikajícího e-learningového kurzu pro státní správu. Je také součástí týmu pro přípravu a realizaci národních cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech. Každoročně se aktivně podílí i na přípravě a realizaci největšího mezinárodního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Locked Shields v Estonsku.

A proč Martin?
S rozvojem nových technologií je potřeba současně šířit i povědomí o jejich (ne)bezpečnosti a bezpečné práce s nimi mezi všemi věkovými kategoriemi. A to přesně Martin dělá.

 
Souhlasím
###message