AllImp
AllImp

All Imp


Žádná TEDx akce se neobejde bez uměleckého vystoupení. A my máme rovnou dvě!

První z uměleckých vystoupení bude pod taktovkou ostravské improvizační skupiny All Imp (a taky vás, diváků). All Imp je parta nadšenců, která se pravidelně schází v divadle ODVAZ, prvním improvizačním kamenném divadle v republice. Trénují principy a formy něčeho, čemu obsah dají až sami diváci, protože právě oni zadávají témata a prostředí. Vzájemnou spoluprácí se pak formuje veledílo povahy jepičí, které mají diváci tu čest vidět vznikat (a také zanikat).

Prosíme potlesk pro improskupinu All Imp!

Souhlasím
###message